Tähelepanu!

 

Vt. Koolituskalender

 


Tegevusload

 

Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus (keeleoskustasemed A2, B1, B2, C1)

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 1.1-3/16/119

 

Personalitöö korraldamise koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 09.02.2012.a käskkirjaga number 71

 

Lapsehoidja koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 06.11.2013.a käskkirjaga number 493

 

Müügiesindaja koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 06.11.2013.a käskkirjaga number 493

 

Turvatöötaja põhiõppe koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

 

Turvajuhi õppe koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

 

Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 22.07.2014.a käskkirjaga number 335

 

Raamatupidamise koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 22.07.2014.a käskkirjaga number 335

 

Inglise keel A1-C1
Saksa keel A1-C1
Soome keel A1-C1
Vene keel A1-C1

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 09.04.2013.a käskkirjaga number 158

 

 

Arvuti ja tarkvara kasutamise koolitus 

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 22.07.2014.a käskkirjaga number 335

 

Arvutigraafika koolitus
3D-Modelleerimise koolitus
Arvutil joonestamise koolitus
Andmebaaside haldamise koolitus
Andmebaaside haldamise koolitus
Andmebaaside projekteerimise koolitus
Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus
Programmeerimise alused. Java tarkvara koolitus
Veebiprogrammeerimise koolitus
Veebidisaini koolitus

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 22.07.2014.a käskkirjaga number 335