Tähelepanu!

 

Vt. Koolituskalender

 


Arvutikoolitus algajatele

Majandustegevusteate nr. 173357


 

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Kursuse maht:

 • 50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö;
 • 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö;
 • 100 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö;
 • 140 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö;

Kursuse maksumus:

 • 30 akadeemilist tundi – 650 eur. 
 • 60 akadeemilist tundi – 1300 eur.
 • 80 akadeemilist tundi – 1650 eur. 
 • 120 akadeemilist tundi – 2100 eur.  

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Õppejõud: MA Victor Ustich (Database and Programming Instructor).


Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused arvuti ja tarkvara kasutamisest.  
  

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb Windows süsteemi;
 • teab operatsioonisüsteemi Windows ja arvutiviiruse eest kaitsmise meetodeid;
 • töötab töö failide ja töövihikutega Windows süsteemis;
 • töötab elektroonsete tabelitega Microsoft Excel, kasutab tekstiredaktorit Microsoft Word, kasutab Microsoft Power Point programmi;
 • töötab elektroonsete tabelitega Microsoft Excel, kasutab tekstiredaktorit Microsoft Word, kasutab Microsoft Power Point programmi.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kellel on väike praktiline arvutikasutamise kogemus;
 • algajad arvutikasutajad, kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd;
 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne) täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;

 

Õppesisu:

 • Ülevaade kaasaegsetest personaalarvutitest
 • Ülevaade personaalarvutite komponentidest ja lisaseadmetest
 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast
 • Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Töötamise alused operatsioonisüsteemiga Windows: töölaud, töölaua omadused, töö akendega, töö prügikastiga
 • Töö kaustade ja failidega: loomine, säilitamine, ümberpaigutus, ümbernimetamine, otsing, eemaldamine, ennistamine
 • Töö Windowsi peamenüüga: programmid, dokumendid, otsing, häälestus
 • Töö tekstiredaktoriga MS Word: tööriistaribad, tekstitöötlus, tabelid, nimekirjad, pildid ja sümbolid, dokumenti printimine
 • Töö tabeliredaktoriga MS Excel: tööriistaribad, lehed, tabelid, pesad ja tekstitöötlus, valemid, diagrammid, dokumenti printimine
 • Presentatsiooni loomine programmis MS Power Point: töö alustamine MS PowerPoint programmis, uue slaidi lisamine, slaidide täiendamine, slaidi kopeerimine, slaidide järjekorra muutmine, teksti ja pildi lisamine slaidile, slaidi kustutamine, esitluse salvestamine
 • Töö võrkudega (Internet Explorer)
 • Töö e-postiga

 

ÕPPEKAVA: vt. Arvutikoolitus algajatele

 

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

 

Registreerimine